ProfilČo ponúkameEkonomické službyKontaktyDopytDokumentyFotogaléria
SlovenskyEnglishDeutsch
Pečať prosperity za rok 2014

  GTS LOGISTICS

Spoločnosť GTS LOGISTICS, s.r.o. vznikla 1. augusta 2006 ako priamy pokračovateľ firmy Tibor Gregor - GT Logistics. Bola založená na dlhoročných odborných a praktických skúsenostiach jej zakladateľov p. Gregora a p. Sýkoru s perspektívou ďalšieho rozvoja v oblasti dopravnej, špedičnej a logistickej činnosti. V priebehu trvania spoločnosti bola firma postupne doplnená ďalšími odborne zdatnými zamestnancami na postoch Manažér spoločnosti, Ekonomický riaditeľ, špeditér, servisný technik. Pre komplexnosť poskytovania služieb spoločnosť vybudovala vlastný vozový park a skladové priestory s ich kompletným zabezpečením. Po odchode p. Gregora na zaslúžený dôchodok sa stal 100% vlastníkom spoločnosti od Januára 2015 výhradne p. Sýkora. Pokračuje vo zveľaďovaní spoločnosti, jej modernizácii a raste na domácom i zahraničnom trhu.

Snahou všetkých zamestnancov spoločnosti, u ktorých sa spája dlhoročná skúsenosť s odbornou spôsobilosťou a mladíckym elánom je budovanie dobrého mena spoločnosti a poskytovanie kvalitných služieb našim obchodným partnerom ako aj dopravným spoločnostiam.
 

 

  Logistika

Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku materiálov, služieb, informácií a financií.

Sme outsourcingovým partnerom vybraných obchodných a dopravných spoločností, pre ktoré zabezpečujeme kompletné logistické služby. Dôležitou súčasťou poskytovania služieb je spätná väzba, ktorá zabezpečuje efektívny tok informácií. Komunikácia s partnermi a efektívna výmena informácií, umožňuje rýchle a cieľavedomé dosahovanie požadovanej kvality.

 

[Úvod] [Profil spoločnosti] [Čo ponúkame] [Ekonomické služby] [Kontakty] [Dopyt] [Dokumenty] [Fotogaléria]

 
ISTUDIO webdesign - Tvorba internetových stránok

Copyright (c) 2009 GTS Logistics, s.r.o.
Všetky práva vyhradené